Bazilika Sv. Ondreja v Komárne

Bazilika Sv. Ondreja v Komárne

Bazilika Sv. Ondreja v KomárneJedna z hlavných dominant mesta Komárna, ktorú nájdete v centre tohto krásneho mesta. Jedná sa o baziliku sv. Ondreja v barokovej podobe, ktorú nadobudla v rokoch 1768-1771.

Zaujímavosťou je, že 22. apríla 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie povýšenia, dovtedy farského Kostola sv. Ondreja, na baziliku minor (menšia bazilika).

Blízko sa nachádza niekoľko múzeí.