Browsed by
Značka: Komárno

Bazilika Sv. Ondreja v Komárne

Bazilika Sv. Ondreja v Komárne

Jedna z hlavných dominant mesta Komárna, ktorú nájdete v centre tohto krásneho mesta. Jedná sa o baziliku sv. Ondreja v barokovej podobe, ktorú nadobudla v rokoch 1768-1771. Zaujímavosťou je, že 22. apríla 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie povýšenia, dovtedy farského Kostola sv. Ondreja, na baziliku minor (menšia bazilika). Blízko sa nachádza niekoľko múzeí.